Az Ön bevásárlókosara üres.

Regisztráció

Bejelentkezés

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your compare list.

5

Product was successfully added to your wishlist.

5

Hatályos: 2024. május 08. napjától

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Felételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az Autó-Multimédia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.autodvd.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A Webáruházban autó elektronikai termékek (autómultimédia és autó-hifi) és kiegészítői kaphatóak. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes személy, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.10. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Autó-Multimédia Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Budapesti út 121.
Cégjegyzékszám: 13-09-124547
Adószám: 14542185-2-13
E-mail cím: info@autodvd.hu
Telefonszám: 06-23-440-309

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.
E-mail: info@viacomkft.hu

3. Megrendelés

3.1. A Webáruházban történő megrendelés érdekében nincs szükség regisztrációra. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási mód, szállítási cím, fizetés módja, illetve cégnév és adószám nem természetes személy megrendelése esetén. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló a megrendelés során cégnevet és adószámot ad meg, akkor a megrendeléséhez kapcsolódó számlát a Szolgáltató a cég nevére állítja ki, annak módosítására utólag nincs lehetőség.

3.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 17 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

3.4. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, ezt követően a rendszer automatikusan frissíti a megadott darabszámot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor meg kell nyomnia az „x” gombot. A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.5. A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

3.6. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is és a csomagolás költségét, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget. A kiszállítás költsége Magyarország területére megvalósuló szállítás esetében bruttó 1800 forint, azonban, ha a megrendelés összértéke meghaladja a bruttó 100.000 forintot, a Szolgáltató nem számol fel szállítási költséget. Egyes termékek esetében a szállítási költség a jelen pontban foglaltaktól eltérhet, amely pontos összege az adott termék oldalán feltüntetésre kerül. A felmerülő szállítási költség a szállítás módjának kiválasztását követően a „Pénztár” oldalon külön sorban feltüntetésre kerül. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget.

3.7. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.8. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.9. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.10. A megrendelés menete:

1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „Kosárba rak” gomb kattintásával kerül a kosárba. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék. Ezt követően a Vásárló folytathatja a vásárlást, vagy amennyiben nem kíván több terméket a kosárba tenni, a „Pénztár” gombra kattintással tud továbblépni.

2. Lépés: Az itt található „Pénztár” oldalon kell megadni a számlázáshoz, illetve a szállításhoz szükséges adatokat. Ezen a felületen szintén látható a megvásárolni kívánt termék ára, továbbá itt lehet kiválasztani a szállítási és fizetési módot, itt kerül feltüntetésre a szállítás költsége és a Vásárló ezen a felületen tudja ellenőrizni a beírt adatokat, továbbá módosítani tudja a kosár tartalmát. A sikeres megrendeléshez a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező és a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

3. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „Rendelés elküldése” gombra kattintással küldheti el megrendelését. Amennyiben a Vásárló az online bankkártyás fizetés lehetőségét választotta, átlép a fizetési szolgáltató felületére, amelyen teljesítheti a bankkártyás fizetést.

3.11. A Vásárló részéről a megrendelés elküldése önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.12. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot - előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A Vásárló a vételárat a Szolgáltató OTP Bank Nyrt.-nál vezetett HU90 117423552000059000000000 számú bankszámlájára történő átutalással, a Weboldalon bankkártyás fizetéssel, illetve a kiszállításkor személyesen a GLS futárnál készpénzzel vagy bankkártyával, továbbá személyes átvétel választása esetén a Szolgáltató üzletében készpénzzel vagy bankkártyával egyenlítheti ki.

4.2. Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét az OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; ugyfelszolgalat@simple.hu; +36 1/20/30/70 3-666-611) biztosítja. Online bankkártyás fizetés esetén a Vásárlónak a fizetési szolgáltató saját fizetési oldalán van lehetősége a fizetés teljesítésére. Vásárló a fizetési szolgáltató fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Vásárló bankkártyaadatait nem kezeli.

4.3. Átutalás, illetve bankkártyás fizetés esetén a díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.4. A kiállított számlát a Vásárló e-mailen és eredeti példányban, a csomagban elhelyezve, kiszállításkor is megkapja.

4.5. A kiszállítás költsége Magyarország területére megvalósuló szállítás esetében GLS futárszolgálattal bruttó 1800 forint, azonban, ha a megrendelés összértéke meghaladja a bruttó 100.000 forintot, a Szolgáltató nem számol fel szállítási költséget, így ebben az esetben a kiszállítás ingyenes GLS futárszolgálattal.

A Postai kormányrendelet értelmében választási lehetőséget biztosítunk a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatásra is. Amelyre a rendelet a következő árakat szabta meg:

• Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db.
• Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db.
• Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db.
• Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db.

A szolgáltató a Postával való kézbesítés esetén külön logisztikai költséget számol fel a szállítás mellé, a logisztikai költség összege bruttó 3000.-Ft.

Egyes termékek esetében a szállítási költség a jelen pontban foglaltaktól eltérhet, amely pontos összege az adott termék oldalán feltüntetésre kerül. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Vásárlót.

4.6. A megrendelt termék átvételére a következő mód áll rendelkezésre:

• kiszállítás futárral: GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; 2351 Alsónémedi, GLS Európa u 2.; e-mail: info@gls-hungary.com
• személyes átvétel az üzletben, nyitvatartási időben: 2040 Budaörs, Budapesti út 121. (H-Cs: 8-17, P: 8-16)
• kiszállítás postával: Magyar Posta Zrt.; 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

4.7. A szállítási idő a megrendelés visszaigazolásától kezdődően általában 2 munkanap. A Szolgáltató kezdeményezésére a Szolgáltató és a Vásárló közös megegyezéssel ettől eltérő teljesítési határidőben is megállapodhat. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szállítási határidő módosítására előre nem látható készlethiány esetén, amely esetben e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelt terméket csak hosszabb szállítási határidővel tudja szállítani, vagy esetleg elfogyott, és nem szállítható a későbbiekben sem, a Vásárlónak lehetősége van a rendelés módosítására. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A kiszállítás pontos időpontjáról minden megrendelés esetében a futárszolgálat e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

4.8. A sikeres fizetést követően a szállítás előtti napon a Vásárló értesítést kap a Partnertől a szállítás várható időpontjáról, annak körülményeiről és a futár elérhetőségéről. Amennyiben lehetetlen a kiszállítás, azt egy héttel később igény szerint újra megpróbálja a Szolgáltató. Amennyiben másodszor is ellehetetlenül a kiszállítás a Vásárló érdekkörében felmerülő ok miatt, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló a kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap.

4.9. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik, kivéve, ha előzetesen jelezte a Szolgáltatónál vagy a futárszolgálatnál, hogy a jelzett időpontban nem tudja átvenni a csomagot. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzetesen kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.10. A Szolgáltató a Vásárlót megrendelése állapotáról, illetve a teendőkről e-mail útján tájékoztatja. A megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató a futárszolgálat elérhetőségeiről tájékoztatja a Vásárlót. Ezt követően a Vásárlót a futárszolgálat tájékoztatja a kiszállítással kapcsolatos tudnivalókról, így a kiszállítás várható időpontjáról, a csomagszámról, továbbá arról a linkről, amelynek segítségével a Vásárló nyomon követheti csomagját és módosíthatja a kiszállítás időpontját. Amennyiben a Vásárlónak bármilyen kérdése felmerülne a kiszállítással kapcsolatban, a futárszolgálat elérhetőségein kérhet további információt.

4.11. A Szolgáltató minden vásárlásra biztosítással rendelkezik a szállítás idejére, amíg nem kézbesíti a Vásárló részére.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

a) Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
• Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

A Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

c) Jótállás

Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (a továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

Hibás teljesítés esetén a jótállási Korm.rendelet alapján a Szolgáltató a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A jótállási Korm.rendelet alapján a Vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet.

A jótállás időtartama 10-250 ezer forint értékű termékek esetén 2 év, 250 ezer forint feletti termékek esetén pedig 3 év.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Amennyiben a Vásárló a tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, illetve – olyan termékek esetében, amelynek jótállása akkor érvényesíthető, ha a beszerelésre szakszervizben került sor és az erre vonatkozó feltételről a vásárlást megelőzően a Szolgáltató tájékoztatta a Vásárlót, valamint az a jótállási jegyen is feltüntetésre került – a Vásárló a terméket szakszervizben szereltette be.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Vásárlót tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket 8 napon belül kicserélni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Vásárló nem kívánja a terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a terméket 8 napon belül kicserélni.

Ha a termék kijavítására 30 napon belül nem kerül sor, - a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni.

A fentiek esetében, ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a Vásárló által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

Egyes termékek esetében a jótállás kizárólag akkor érvényesíthető, ha a termék beszerelésére szakszervizben került sor. Erről a Szolgáltató a termék megrendelésekor, illetve a termék oldalán tájékoztatja a Vásárlót, továbbá a jótállási jegy is tartalmazza az erre vonatkozó tájékoztatást. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés okozta (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza). Amennyiben a Vásárló az előzetes tájékoztatás ellenére a termék beszerelését nem szakszervizben végezteti el, a jótállás joga elvész.

A Vásárló által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok az a) és a b) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

d) Jótállási és szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
– a Vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a Vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

6. Elállás

6.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja az ide kattintva letölthető elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

6.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Visszaküldési postacím: 2040 Budaörs, Budapesti út 121.

6.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Amennyiben a Vásárló a terméket csak részben vagy sérülten tudja visszaszolgáltatni vagy a termék használhatósága egyébként csökkent, akkor csak a vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti.

7. Panaszkezelés

7.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

7.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

7.4. Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Telefonszám: +36 1 459-4843
E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

7.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

8. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatvédelmi tájékoztatót megtalálja a Weboldalon: https://www.autodvd.hu/adatekezelesi-tajekoztato

9. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.